Svaz tělesně postižených v České republice z.s.

Místní organizace Milín

Kontakty

Marie Vondrášková – předsedkyně STP v ČR z. s. Místní organizace Milín 607 618 727

Veronika Bláhová    – místopředsedkyně STP v ČR z. s. Místní organizace Milín 606 743 555

Marie Jonáková       –  hospodář organizace STP v ČR z.s. Místní organizace Milín 605 060 904

Poskytované služby

sociální poradenství 607 618 727
aktivizační služby 607 618 727
půjčovna kompenzačních pomůcek 608 201 644
sluchová poradna 721 205 288
rekondiční a ozdravné pobyty 607 618 727
motorika chůze (pochody) 723 557 959
cvičení žen 723 557 959
klub seniorů (ruční práce) 728 497 271
zájezdy a divadla 739 517 773
pěvecký sbor Radost 607 618 727

Kontaktní adresa:

Svaz tělesně postižených v ČR z. s.
Místní organizace Milín
Václavská 261
262 31 Milín

IČ: 619 04 252
č. ú. 105 821 104/0300
ID: bwgg8td

E-mail: stpmilin@seznam.cz