Svaz tělesně postižených v České republice z.s.

Místní organizace Milín

Odborné sociální poradenství

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. Místní organizace Milín

Popis realizace poskytování základního i odborného poradenství

Forma poskytování

 • Ambulantní

Cílová skupina

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři

Věková struktura cílové skupiny

 • bez omezení věku

Základní činnosti poskytované služby

Sociální poradenství je  registrovanou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou se zaměřením na osoby s tělesným postižením, se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace o dostupných službách a nedokáží ji řešit vlastními silami. Služba může pomoci v oblasti základního a odborného sociálního poradenství.

Základní poradenství poskytuje

 • informace směřující k řešení nepříznivé soc. situace
 • informace o návazných a alternativních soc. službách a jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

 Odborné poradenství poskytuje

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociální poradenství, právní poradenství a poradenství o možnosti vzdělávání a zaměstnávání
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • informace k řešení nepříznivé sociální situace
 • přednášky a semináře se sociální a zdravotní tématikou se zaměřením na potřeby všech klientů

 Informace poskytujeme

 • osobně – návštěva klienta v poradně
 • telefonicky
 • elektronicky

Kontaktování poradny

 • osobně – v pracovní dny
 • telefonicky – 607 618 727
 • e-mailem – stpmilin@seznam.cz
 • dopisem – adresa – Svaz tělesně postižených v ČR z.s.
                                  Místní organizace Milín

                                  Václavská 261
                                  262 31 Milín
 • datové schránky – bwgg8td
 • po předchozí telefonické dohodě i mimo pracovní dny

Neposkytujeme

 • poradenství v komerčních záležitostech
 • zastupování v právních sporech
 • finanční podporu
 • ubytování

Nabízíme

Bezplatnou, důvěrnou a nestrannou pomoc, věcné informace o Vašich právech a povinnostech, kontakty na organizace na odbornou pomoc.

Poradna nemá výkonnou pravomoc.