Svaz tělesně postižených v České republice z.s.

Místní organizace Milín

Sociálně aktivizační služby

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. Místní organizace Milín

Popis realizace poskytování sociálně aktivizačních služeb

Forma poskytování

 • ambulantní

Cílová skupina

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osob se zrakovým postižením
 • senioři

Věková struktura cílové skupiny

 • bez omezení věku

Základní činnosti poskytované služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách konkrétně paragraf § 66 upřesňuje definici této služby: Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, případně terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

 V aktivizačních službách  organizujeme

 • pravidelné kondiční cvičení
 • kurzy trénování paměti
 • rukodělné a výtvarné činnosti, které jsou realizovány v průběhu celého roku
 • zájmové aktivity
 • ozdravné a rekondiční pobyty
 • návštěvy kulturních akcí
 • poznávací a naučné zájezdy
 • přednášky a semináře za účasti odborníků
 • dny otevřených dveří
 • vydáváme občasný bulletin ,,Přítel“ s informacemi o dění v organizaci
 • pravidelné články do Milínského zpravodaje, na webové stránky a na facebook

Informace k sociálně aktivizačním službám poskytujeme

 • osobně – návštěva klienta v centru STP Milín
 • telefonicky
 • elektronicky

Kontakty

 • osobně – v pracovní dny
 • telefonicky – 607 618 727
 • e-mailem – stpmilin@seznam.cz
 • dopisem – adresa – Svaz tělesně postižených v ČR z.s.  Místní organizace Milín, Václavská 261, 262 31 Milín
 • datové schránky – bwgg8td
 • po předchozí telefonické dohodě i mimo pracovní dny